Werkwijze

We streven naar kwalitatief goede zorg met een persoonlijk karakter. De meest actuele richtlijnen zijn de basis voor onze zorg.  We hebben een patiëntgerichte aanpak, waarin we proberen maatwerk te leveren. Iedere patient is immers uniek. 

In onze kleinschalige praktijk zijn toegankelijkheid en menselijkheid belangrijke speerpunten. We proberen met ons kleine team te streven naar een praktijk waar u zich vertrouwd kan voelen. Continuïteit in zorgverlening vinden we hierin essentieel. 

Daarnaast vinden we het belangrijk om een kritische en open houding te blijven hebben om onszelf en de praktijk te blijven verbeteren. Hierin staan we altijd open voor uw feedback.