Klachten of suggesties

Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties of verbeterpunten. Wees welkom deze aan ons kenbaar te maken. 

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs als u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij samen kijken wat we kunnen doen om dit op te lossen.

Het is ook mogelijk de klacht schriftelijk te melden. We beseffen dat het bespreekbaar maken van onvrede niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend is. U kunt daarom ook gebruikmaken van het klachtenformulier. U kunt dit formulier afhalen bij de praktijkassistente.  

De huisartsen van de praktijk zijn aangesloten bij  de door de overheid erkende instelling Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). In het geval dat u uw klacht niet rechtstreeks bij de praktijk wilt melden of indien u uw klacht niet naar tevredenheid hebt kunnen oplossen met uw huisarts, kunt u zich wenden tot deze stichting.

Mocht u graag feedback willen geven aan een van de huisartsen dan kan dit via onderstaande link. Deze vragenlijst is samengesteld door de organisatie die onze praktijk accrediteert.