Vrijdagmiddag 1 juli praktijk dicht ivm staking

Deze week vraagt onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, aandacht voor de druk op de huisartsenzorg. Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts, maar dat staat op dit moment onder druk.

De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten. We staken daarom voor:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli ondersteunen wij de manifestatie op het Malieveld. Daarom is onze praktijk die middag alleen bereikbaar voor spoed. Afspraken bij de praktijk ondersteuner gaan WEL gewoon door. Voor spoedgevallen is de praktijk bereikbaar op het bekende telefoonnummer.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.”