Griepvaccinaties op donderdagavond 14 en dinsdagavond 19 oktober

Beste patiënten,

Dit jaar zullen de griepvaccinaties plaatsvinden op donderdag 14 oktober en dinsdag 19 oktober. Indien u in aanmerking komt voor de griepvaccinatie, kunt u in de week van 27 september een uitnodiging van ons verwachten.

Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen om te vaccineren met het in acht nemen van de 1,5 meter. Tevens verzoeken wij u om een mondkapje te dragen. Dit omdat de mensen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie tot de kwetsbaarste groepen behoren. Dit betekent dat het van belang is dat u binnen het tijdvak komt waartoe u bent ingedeeld. We vragen hiervoor uw medewerking.

De gezondheidsraad heeft recent het advies gegeven dat vrouwen die langer dan 22 weken zwanger zijn, ook in aanmerking komen voor het griepvaccin. Daarnaast ook de mensen met een BMI van boven de 40 en mensen met een neurologische of spieraandoening. Deze mensen zijn NIET uitgenodigd, maar mogen ons wel bellen voor een vaccinatie. Deze mensen komen op een lijst en zullen in een latere fase worden gevaccineerd.  

Mocht u vragen hebben of er is iets niet duidelijk, neem dan gerust contact op met de praktijk.

Met vriendelijke groet,

Team huisartsenpraktijk Hannink & Hermans